HJEM

OM FONKONSULT

FORENSISK FONETIKK

KONTAKT

MEDIA

IN ENGLISH

Transkribering: Hva sier han?

Avlyttede samtaler brukes som bevis i retten. Disse lydopptakene er typisk av ekstremt dårlig kvalitet, og det kan være vanskelig eller umulig å høre hva som blir sagt. Dermed kan transkripsjoner lett bli feil.

Forskning viser at oppfattelsen vår påvirkes sterkt av det vi vet om selve saken. Hvis tiltalte faktisk sier «Jeg må skynde meg», men vi vet at han er mistenkt for å ha skutt noen, kan dette påvirke oppfattelsen slik at vi i stedet hører lignende fraser som virker relevante for saken, for eksempel «Jeg skal skyte deg».

Eksperimenter viser at når lyttere ikke kan høre hva som blir sagt, men så blir gitt en tolkning, begynner de plutselig å «høre» denne ytringen, og de er gjerne veldig sikre på at de hører nettopp dette. Det er imidlertid slik at hvis man hadde gitt dem en annen, fonetisk lignende tolkning, hadde de i stedet begynt å «høre» den. Etterpå er det ofte vanskelig eller umulig å endre det testpersonene mente å høre første gang [1]. Derfor må en tolkning sjekkes nøye før den presenteres for retten.

Et mye omtalt eksempel fra virkeligheten har vi fra New Zealand hvor en mann ringte nødsentralen og fortalte at han hadde funnet familien sin skutt og drept. Politiet lyttet senere til opptaket og mente han også sa «I shot the prick», en mulig innrømmelse av skyld. Det aller mest interessante ved dette er at AMK-medarbeideren ikke hadde hørt denne ytringen da han mottok samtalen, men etter at politiet la denne tolkningen frem for ham, «hørte» han plutselig «I shot the prick» med stor grad av sikkerhet og var bestyrtet over at han ikke hadde hørt det før [2].

Flere fonetikere analyserte imidlertid opptaket og fant at det like gjerne kunne være eksaltert pusting som ord. Mannen ble frifunnet.

Oppsummering:

  1. I uklare opptak er det lett å «høre» ord og setninger som ikke er der
  2. Oppfattelsen påvirkes av kunnskap om saken
  3. Man «hører» ofte det som står i transkripsjonen, uansett om det er riktig eller ikke
  4. Tolkningen må sjekkes nøye av fonetiker før den presenteres for retten
  5. Det er bedre å konkludere med at talen er for uklar til å tolkes, enn å bruke feil tolkning som bevis i en rettssak

Noter:

[1] Les om fonetiker Dr. H. Frasers forskning på transkripsjon av uklare opptak på Forensictranscription.com.au. Hun gir en kort oversikt over både transkripsjon og rensing i boken New Directions for Law in Australia: Essays in Contemporary Law Reform (red. Levy, O’Brien, Rice, Ridge & Thornton), kap. 16, 2017.

[2] New Zealand Herald, Bain 111 tape claim: “I shot the prick”, 11.06.2009. https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10577817.

Fonkonsult © 2013 • snefrid.holm@fonkonsult.com • Utleirtunet 28D, 7036 Trondheim • Tel.: 951 49 856