HJEM

OM FONKONSULT

FORENSISK FONETIKK

KONTAKT

MEDIA

IN ENGLISH

Fonkonsult i media

Fonkonsult i NRK Alltid nyheter, 21.8.2014

Intervju med Snefrid Holm om hvordan kriminaltekniske stemmeanalyser blir gjennomført og hva man kan oppnå med dem.


Fonkonsult i "Norgesglasset" - NRK P1, 21.8.2014

Intervju med Snefrid Holm i "Norgesglasset" om hvordan kriminaltekniske stemmeanalyser blir gjennomført og hva man kan oppnå med dem. Bakgrunnen for intervjuet var at britisk og amerikansk etterretning vurderte å bruke taleanalyse for å identifisere IS-bøddelen som henrettet det amerikanske gisselet James Foley i Syria.


Jakten på bøddelen - VG, 21.8.2014

Snefrid Holm ble intervjuet i VG som del av en reportasje om jakten på IS-bøddelen som henrettet det amerikanske gisselet James Foley. Man slo tidlig fast at bøddelen som snakket i videoen av henrettelsen, hadde britisk aksent, men stemmeanalyser kan bidra til å sirkle bøddelen nærmere inn. Snefrid Holm forklarer hva man ser etter i kriminaltekniske stemmeanalyser, og hun får støtte blant annet fra privatetterforsker og tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen. Tittelen over er fra artikkelen i papirutgaven av avisen.

Gå til nettversjonen av artikkelen >>


Lyden av en forbrytelse - Klassekampen, 9.8.2014

Hvordan kan analyser av tale brukes i etterforskning? Ett område er taleridentifisering hvor tale sammenlignes mellom flere opptak for å vurdere om det er samme taler. Et annet område er å finne ut hva som er blitt sagt på et opptak av dårlig kvalitet. Noen ganger kan det være snakk om en ytringstvist hvor det er uenighet om hva som sies, og oppgaven blir da å vurdere hvilken av to eller flere av de lanserte tolkningene som er den mest sannsynlige. Dette gjøres blant annet på grunnlag av de visuelle mønstrene lydbølgen lager og som man kan undersøke i lydprogrammer. Det siste hovedområdet er å hjelpe til ved såkalte stemmekonfrontasjoner når et vitne hevder å ha hørt en stemme og blir spurt om det var mistenktes stemme hun hørte. Da er det viktig å vurdere vitnets evne til å huske stemmer og å spille inn en rekke andre stemmer slik at vitnet får peke ut den aktuelle stemmen blant lignende stemmer. Artikkelen gir også et historisk tilbakeblikk på fagfeltet, blant annet gjennom eksempler på kjente kriminalsaker der stemmeanalyse fikk avgjørende betydning.

Les artikkelen her >>


Lite kunnskap om stemmeanalyse - Advokatbladet, nr. 9/2013

I dette intervjuet i Advokatforeningens medlemsblad peker Snefrid Holm på at det norske rettssystemet ikke utnytter mulighetene ved stemmeanalyse tilstrekkelig, og hun gir eksempler på saker der dette kan være til hjelp. Når tale på lydopptak blir brukt i etterforskning eller bevisførsel, er det som regel spørsmål om det er den mistenkte som snakker på et lydopptak. Siden det gjøres opptak av avhør, sammenlignes da stemmen på lydopptaket gjerne med stemmen til mistenkte i avhøret. Det finnes også måter for å finne ut hva som er blitt sagt på et opptak med veldig dårlig kvalitet. Dessuten kan kriminalfonetikere bistå i å legge til rette for såkalte stemmekonfrontasjoner hvor et vitne som har hørt en stemme, mener å kunne identifisere stemmen som mistenktes stemme.

Les artikkelen her >> (Gjengitt med tillatelse fra Advokatbladet.)


Vil ta kriminelle stemmer - nrk.no, 26.6.2012

NRK intervjuet Snefrid Holm i 2012 for å høre om hva stemmeanalyser er og hvordan man utfører dem. Krimserier på TV har skapt noen myter om at slike stemmeanalyser kan gjøres på et øyeblikk ved hjelp av datamaskinger. I virkeligheten innebærer taleridentifisering analyse av veldig mange forskjellige trekk, både trekk som måles i dataprogrammer og trekk som identifiseres med øret. Etterforsker Audun Beckstrøm hos politiet i Oslo forteller at slike analyser ble brukt med stort hell under NOKAS-saken og sier at politiet nok kunne benyttet seg oftere av disse analysene.

Les artikkelen her >>


Dette kan avsløre ranere - nrk.no, 21.1.2011

Snefrid Holm ble intervjuet til programmet "Språkteigen" om kriminalteknisk stemmeanalyse. Hva er stemmeanalyser og hvordan kan de brukes? Hvilke særtrekk i stemmen ser man etter i en stemmeanalyse? Intervjuet resulterte også i en artikkel på nrk.no.

Les artikkelen her >>


Forensiske taleanalyser - Politiforum, nr. 12/2010

Noen ganger knyttes et lydopptak med tale til en kriminell handling. Det kan for eksempel være et ran hvor overvåkningssystemet inneholder video- og lydopptak av ranerne, en avlyttet telefonsamtale om en narkotikatransaksjon, eller en falsk innringing til et nødnummer. Målet med denne artikkelen i politiets eget fagblad, Politiforum, er å opplyse om mulighetene som ligger i taleanalyser av slike lydopptak, en mulighet som i økende grad blir utnyttet internasjonalt, men som her i Norge har vært mindre kjent og sparsomt brukt. Artikkelen redegjør for hvordan kriminalfonetikere kan bidra i taleridentifisering, ytringstvister og stemmekonfrontasjoner.

Les artikkelen her >> (Gjengitt med tillatelse fra Politiforum.)

Fonkonsult 2013 snefrid.holm@fonkonsult.com Utleirtunet 28D, 7036 Trondheim Tel.: 951 49 856