HJEM

OM FONKONSULT

FORENSISK FONETIKK

KONTAKT

MEDIA

IN ENGLISH

Hva er forensisk fonetikk?

Forensisk fonetikk, også kalt rettsfonetikk eller kriminalfonetikk, er anvendelsen av fonetiske kunnskaper og metoder innen forensisk kontekst. Analysene kan bli brukt både i etterforskningsøyemed og som bevis i rettssaker.

Den vanligste årsaken til at en forensisk fonetiker blir bedt om assistanse, er når det foreligger to eller flere lydopptak med tale, og man ønsker å finne ut av om det kan være samme person som snakker på de ulike opptakene. Dessverre er slik såkalt taleridentifisering ofte fremstilt som en enkel og rent teknisk aktivitet i TV-serier som CSI og lignende, der opptakene blir automatisk sammenlignet i dataprogram, og man får svar i form av match eller ikke-match. I virkeligheten er taleridentifisering en svært kompleks og utfordrende oppgave hvor eksperten må ta i bruk ikke bare tekniske analyser i dataprogrammer, men også kunnskaper om tale og språklig variasjon på mange nivåer samt et fonetisk trenet øre.

Forensisk fonetikk handler ikke bare om taleridentifisering. Et annet bruksområde er å finne ut av hva som blir sagt på lydopptak av dårlig kvalitet. Fordi alle språklyder har sine spesielle akustiske mønstre som man kan analysere ved hjelp av dataprogrammer, kan man i teknisk gode opptak analysere de enkelte språklydene for å dekode talen. Innenfor forensisk kontekst er imidlertid lydopptakene typisk av svært dårlig kvalitet, noe som visker ut mye av de egenartede mønstrene til språklydene. Likevel er det ofte mulig ved nitidig arbeid å tolke restene av språklydenes mønstre slik at man kan vurdere hva som sannsynligvis sies.

Fonetikkeksperter assisterer også i stemmekonfrontasjonssaker, det vil si i saker hvor et vitne har hørt en stemme, og politiet ønsker å la henne identifisere stemmen. I slike tilfeller hjelper eksperten til med å tilrettelegge en stemmekonfrontasjon slik at den blir mest mulig hensiktsmessig og rettferdig utført.

Forensisk fonetikk har vokst frem som eget fagfelt ganske nylig med opprettelsen av både egen organisasjon (International Association for Forensic Phonetics and Acoustics) og eget tidsskrift (International Journal of Speech, Language and the Law) så sent som på nittitallet.

Fonkonsult © 2013 • snefrid.holm@fonkonsult.com • Utleirtunet 28D, 7036 Trondheim • Tel.: 951 49 856